Мисия на фестивала

Фестивал на хвърчилата "Въздушни чудеса" – Варна се организира от Клуб "Асто - Въздушни чудеса" и Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) - екип ентусиасти с опит в провеждането на събития от този род и амбиция да го превърнат в в едно от емблематичните събития на лятна Варна и нашето черноморие.

Оттук и мисията на фестивала - да допринесе за изграждането идентичността на града и чувството на принадлежност на местната общност, както и да насърчи творчеството и социалното включване на различни групи и да възпита у участниците любов към летенето, птиците и свободата, както и правилно отношение към опазването на околната среда.
история на фестивала по години
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram