Свържете се с мен

aко желаете да станете партньор на фестивала или имате въпроси относно неговото провеждане. 
Юри Георгиев
+359 889705479
kite@kitesfest.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram